Scritto da ancu m'idan zega

Pecorelle

Un drammatico cielo a pecorelle nelle campagne di Santu Portolu.

Foto di ancu m'idan zega